حمل بار

ترانزیت

ارسال و حمل محموله های تجاری با انواع کامیون های ترانزیت از مبدا استان البرز به تمام نقاط کشور . قبول حمل بار از شهرک‌های صنعتی حومه استان البرز به تمام نقاط کشور نیز از جمله خدمات مجموعه حمل و نقل شهید ابراهیم هادی است . ناوگانی مدرن و مرتب ، رانندگانی حرفه ای و منظم و مدیریت از زمان بارگیری تا تخلیه نیز از خدمات این مجموعه میباشد .