حمل بار با انواع کامیونت های روباز و مسقف

ارائه کامیونت های تمیز و سالم به همراه رانندگان مجرب و حرفه ای از جمله خدمات مجموعه شهید ابراهیم هادی میباشد.